Backup2

Jednoduchá alebo rozšírená záloha disku a vašich dát. Ochránime alebo obnovíme vaše dôležité údaje.

 Množstvo problémov má jednoduché riešenie.

  

Služba

Rozsah úkonov

Záloha dokumentov

 Uložte si bezpečne vaše dokumenty pre prípad poškodenia počítača.

  • vysvetlíme spôsoby zálohovania
  • nájdeme vami určené dokumenty, ktoré je potrebné zálohovať
  • vytvoríme zálohu vašich dokumentov a pracovnej plochy
  • naučíme vás používať odzálohované dáta

Obnova v prípade straty dát

 Zmazali sa vám alebo ste prišli o vaše fotografie alebo dokumenty? Poškodil sa vám USB kľúč alebo disk?

  • vysvetlíme spôsoby obnovy dát
  • obnovíme vami určené súbory a dáta, ktoré je potrebné obnoviť
  • naučíme vás používať obnovené dáta